HAKKIMDA

Doç.Dr. Mustafa ÇELEBİ

Özgeçmiş Dosyası

Kişisel Bilgiler

Doğum Yılı: 1962
Doğum Yeri: KAYSERİ
İş Telefonu: +90 3522076666 Dahili: 37266
E-posta: mcelebi@erciyes.edu.tr
Diğer E-posta: mdcelebi@gmail.com
Web: https://www.celebim.net
Posta Adresi: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, B Blok Kat:3, KAYSERİ

Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi Abd, Türkiye 2001 – 2006

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi, Türkiye 1993 – 1997

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği Abd, Türkiye 1984 – 1988

Yabancı Diller

Almanca, B2 Orta Üstü

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, TÜRKİYE VE ALMANYA’DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ – DERS KİTAPLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 2007

Yüksek Lisans, ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN BEKLEDİKLERİ VE ONLARDA GÖZLEDİKLERİ DAVRANIŞLAR – ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Almanca, 1996

Araştırma Alanları

Sosyal Bilimler (SOC), Sosyal Bilimler Genel, EĞİTİM VE EĞİTİM ARAŞTIRMASI, EĞİTİM, BİLİMSEL DİSİPLİNLER

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2016 – Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 2007 – Devam Ediyor

Okutman, Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Almanca, 1989 – 2007

Deneyimler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 2013 – Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2017 – 2018

Bilimsel Araştırma Metotları, Yüksek Lisans, 2017 – 2018

Eğitimde Program Geliştirme , Yüksek Lisans, 2016 – 2017

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2016 – 2017

Eğitimde Program Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2015 – 2016

Yönetilen Tezler

ÇELEBİ M., 7. Sınıf Fen Bilimleri 2013 Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : H.Yıldız, 2017

ÇELEBİ M., 2015-2016 Yabancı dil öğretim programının etkililiğinin Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında belirlenmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : Y.Suna, 2017

ÇELEBİ M., İki dilli ve tek dilli öğrencilerin yabancı dil öğrenmede kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : Y.Şahin, 2016

ÇELEBİ M., Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : B.Sönmezer, 2015

ÇELEBİ M., İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına İlişkin Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi – Kayseri İli Örneği, Yüksek Lisans, Öğrenci : D.Akkaya, 2015

ÇELEBİ M., Yükseköğretim Kurumlarındaki Kariyer Yönetimi Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Tespit Edilmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : A.Çağlıköse, 2015

ÇELEBİ M., Yükseköğretimdeki Öğrenci Aflarının Verimliliğinin Erciyes Üniversitesi örnekleminde Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : Y.ÇANDIR, 2010

ÇELEBİ M., Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : Ş.ACAR, 2009

ÇELEBİ M., 2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, Öğrenci : D.AKKAYA, 2009

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Examining Certain Variables Affecting Student Achievement in Teacher Training Institutions: Erciyes University Sample

Durmuscelebi M.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.373-385, 2013

 • Individual learning and teacher adequacy

DURMUŞÇELEBİ M.

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.5, ss.429-438, 2013

 • Evaluation of Turkish Education Programns

DURMUŞÇELEBİ M.

Education, cilt.131, ss.73-82, 2010

 • Investigating Students Misbehavior in Classroom Management in State and Private Primary Schools with a Comparative Approach

DURMUŞÇELEBİ M.

Education, cilt.130, ss.377-383, 2010

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ortaokul Öğrencilerinin Eğitiminde Seçmeli Derslerin Yeri

DURMUŞÇELEBİ M., Mertoğlu B.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.170-211, 2018

 • Öğretmenlerin Öğrenen Özerkliğini Destekleme ve Sergileme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DURMUŞÇELEBİ M., Çetinkaya M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.330-348, 2018

 • Lise Öğrencilerinin Dil Öğrenme İnançları ve Öğrenen Özerkliğinin Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

DURMUŞÇELEBİ M., Bozgeyikli H., Çetinkaya M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.248-262, 2018

 • Dünden Bugüne Öğretim Üyelerinin Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

DURMUŞÇELEBİ M.

Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.155-178, 2017

 • Determination of the Relationship Between Teacher Problems and School Success

DURMUŞÇELEBİ M.

Journal of Education and Practice, cilt.8, no.20, ss.6-18, 2017

 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

DURMUŞÇELEBİ M., Yıldız N., Saygı E.

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.8-32, 2017

 • Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Davranışlarını Gösterme Sıklığı

DURMUŞÇELEBİ M., Yıldız Melikköylü N., Çolak M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.365-386, 2016

 • Öğretmenlik Eğitimi Programının Etkililiği

DURMUŞÇELEBİ M.

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.5, ss.747-766, 2015

 • Öğretim Sürecindeki İletişimde Cinsiyet Değişkeninin Etkisi

DURMUŞÇELEBİ M.

INESJOURNAL Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi – The Journal of International Education Science, cilt.2, ss.490-508, 2015

 • Yabancılara Türkçe Öğretim Programlarının Etkililiği

DURMUŞÇELEBİ M.

Journal of Teacher Education and Educators, cilt.4, ss.247-273, 2015

 • Öğretmen Görüşlerine Göre İdeal Öğrenci Tipi

DURMUŞÇELEBİ M., Avcı Ö.

Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.22-44, 2014

 • İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri

DURMUŞÇELEBİ M., Avcı Ö.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.9, ss.601-618, 2014

 • Türkiye’de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlenmesi

DURMUŞÇELEBİ M., Suna Y.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.7-24, 2013

 • Examining Candidate Teachers’ Learning Styles By Some Variables

DURMUŞÇELEBİ M.

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.208-217, 2013

 • Anadilde Okuma Becerilerinin İkinci Dilde Okumaya Etkilerinin İncelenmesi

DURMUŞÇELEBİ M.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.23-33, 2013

 • XX. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Öğretim Programlarının Uygulanması

DURMUŞÇELEBİ M., KORO B.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.137-154, 2012

 • Kuruluşundan Günümüze Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü

DURMUŞÇELEBİ M., Yıldırım S.

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 15, ss.285-296, 2011

 • Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

DURMUŞÇELEBİ M., Akkaya D.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.255-272, 2011

 • Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Kopya çekme davranışlarına İlişkin Görüşleri

DURMUŞÇELEBİ M.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.14, ss.77-97, 2011

 • İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretim Programı Hedefleri ile SBS ve PISA Sınavlarının Analizi

DURMUŞÇELEBİ M.

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 13, ss.229-247, 2010

 • Kosovalı Eğitimci Sabri Cemil (Yalkut) Bey’in Bazı Derslerin Özel Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri

ŞANAL M., DURMUŞÇELEBİ M.

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 12, ss.258-273, 2010

 • Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenimi Gören Öğretmen Adaylarının Program Hakkındaki Görüşleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

DURMUŞÇELEBİ M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.171-191, 2008

 • Öğretmenlerin Disiplin Yaklaşımları

DURMUŞÇELEBİ M.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.63-78, 2007

 • Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi

DURMUŞÇELEBİ M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.285-308, 2007

 • Factors Influencing Teachers Disciplinary Strategies

TURANLI A., DURMUŞÇELEBİ M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.1-12, 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri

DURMUŞÇELEBİ M.

Nitel Araştırma, Köksal O., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.257-312, 2017

 • Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı

DURMUŞÇELEBİ M.

Lise Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramını Uygulama Düzeyleri, Özcan Demirel – Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.241-258, 2017

 • Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı

DURMUŞÇELEBİ M.

Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi, Özcan Demirel – Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.225-240, 2017

 • Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı

DURMUŞÇELEBİ M., ABBAK Y.

Lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri – Kayseri ili örneği, Demirel Ö., Dinçer S., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.242-258, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • Lise öğretmenlerinin yapılandurmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri

DURMUŞÇELEBİ M., ABBAK Y., KORKMAZ S.

 1. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 – 24 Nisan 2016, ss.96-97

Desteklenen Projeler

ÇELEBİ M., TÜBİTAK Projesi, Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Başvuru Formu, 2011 – 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1
h-indeksi (WOS):1